Työnohjaus

Työnohjauksen tarkoituksena on työn kehittäminen, persoonallisuuden kasvu sekä tunne-elämän ja ammatti-identiteetin tuki ja vahvistus. Työnohjaus on oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessi, jossa sisältönä on ohjattavan työ ja oma persoona suhteessa työhön.

Työnohjauksessa tehdään konkreettisia suunnitelmia ja haetaan ratkaisuja työn ongelmatilanteisiin sekä tuetaan ohjattavan yksilön tai ryhmän tavoitteellista kehittymistä.

Työnohjauksessa löydetään ratkaisuja:

  • omaan työhön ja toimintatapoihin
  • omaan työrooliin liittyviin haasteisiin ja ongelmiin
  • työyhteisön toimivuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin

Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa. Tästä syystä työnohjausprosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Sopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus voi olla kestoltaan myös lyhytaikaisempi.

 

EVICA
Kauppakatu 9 A 1
Seinäjoki


  045 180 5226
mirjami.kirjonen(ät)evica.fi
korvaa (ät) @-merkillä

©2019 EVICA - MMD Networks Oy